Ogrzewanie

Euroster UNI3
1 112,17 

Wielofunkcyjny pogodowy sterownik przeznaczony do obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w 2 obiegi c.o. z zaworami mieszającymi – zasilanie grzejników i ogrzewanie podłogowe.

Wielofunkcyjny pogodowy sterownik przeznaczony do obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w 2 obiegi c.o. z zaworami mieszającymi – zasilanie grzejników i ogrzewanie podłogowe.

Opis produktu:

 • steruje trzema obiegami c.o. z zaworami mieszającymi (np. ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe)
 • niezależne ustawianie temperatury i krzywej pogodowej dla każdego obiegu
 • niezależne sterowanie każdego obiegu regulatorem pokojowym i harmonogramem tygodniowym
 • obsługuje podstawowe źródło ciepła – z własnym sterownikiem, np. kocioł gazowy oraz dodatkowe – uruchamiane ręcznie, np. kocioł stałopalny, kominek
 • ręczne lub automatyczne przełączenie sezonów lato-zima – możliwość ustawienia dat rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego
 • wybór sposobu pracy obiegu: przez włączanie i wyłączanie pompy lub za pomocą obniżenia temperatury mieszaczem przy stale załączonej pompie
 • wykorzystuje ciepło wytworzonego w dodatkowym źródle ciepła (kominek, piec stałopalny)
 • wyjście do sterowania kotłem lub dodatkowym urządzeniem grzewczym
 • komunikacja – możliwość łączenia kilku sterowników UNI3 i UNI2 w celu obsługi rozbudowanych instalacji
 • możliwość wyłączenia sterowania mieszaczem lub całkowitego wyłączenia obiegu
 • funkcja Anty-Stop – ochrona pomp i zaworów przed zastaniem
 • rejestr zdarzeń niebezpiecznych i alarmowych
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem każdego z obiegów
 • alarm przekroczenia dopuszczalnej temperatury
 • możliwość załączenia trybu przeciwzamrożeniowego
 • współpraca z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego
 • obsługa sterownika w języku: polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim i węgierskim
 • komplet czujników w zestawie