Ogrzewanie

Euroster Q7E
409,72 

Regulator temperatury zasilany napięciem 230 V 50 Hz, do wszelkich urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Regulator temperatury zasilany napięciem 230 V 50 Hz, do wszelkich urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Funkcja NAUKA – adaptacja do parametrów cieplnych pomieszczenia, programowanie do 9 przedziałów czasowych, tryby pracy: party, urlop, wietrzenie, stała, EKO, blokada ustawień kodem PIN.

Cechy produktu:

 • funkcja „nauka” – automatyczne zapamiętanie nastaw bez potrzeby programowania regulatora
 • 9 zakresów czasowych na dobę z dowolnymi temperaturami – do 63 różnych nastaw w tygodniu
 • wyprzedzenie – wcześniejsze załączenie grzania by osiągnąć nastawioną temperaturę o żądanej godzinie
 • możliwość wyboru pracy z dwoma czujnikami (ograniczenie temperatury podłogi)
 • intuicyjna nastawa temperatury pokrętłem
 • blokada regulatora całkowita lub częściowa dowolnym  4 cyfrowym kodem PIN
 • automatyczny dobór parametrów pracy regulatora w zależności od elementów i rodzaju instalacji
 • pamięć  wszystkich nastaw i zakresów niezależna od braku  zasilania
 • przełączanie między grzaniem a chłodzeniem z zapamiętaniem nastaw dla obu funkcji
 • jednoczesne wyświetlanie na ekranie temperatur: aktualnej i żądanej
 • automatyczne lub ręczne wstrzymanie grzania w czasie wietrzenia pomieszczenia
 • szybki test poprawnego podłączenia regulatora
 • szereg użytecznych funkcji: automatyczna zmiana na czas letni i zimowy, wyłączenie grzania po sezonie grzewczym, regulowana temperatura przeciwzamrożeniowa
 • wykonanie podtynkowe